Version 2.1 (C) 2014 Ventinvent AB
ANGE FÖLJANDE UPPGIFTER

Tips! Lägg pekarn över ? en liten stund för mera info...

Patient-ID:
?
Längd (cm):
?
Vikt (kg):
?
Kön:
Aktuellt blodvärde:
?
Lägsta acceptabla blodvärde:
? Vägledning för lägsta blodvärde
Välj kolloid:
Hypervolemi?
Kolloid (ml):
? Här anger du vätska given före operationen i avsikt att öka patientens blodvolym, t ex vid anläggande av epidural- eller spinalanestesi.
Kristalloid (ml):
?