Priser & Villkor PDF Skriv ut E-post

 

Alla priser per person inkl moms (min antal spelare 8 st).

Skogsspel................................................................................................................300 kr

I priset ingår markör, fri drivgas, mask, halsskydd, militärkläder, 200 bollar samt instruktör.


Extra bollar.....................................................................................................50kr/100 st

 

 

 

Villkor för hyrestagaren vid speltillfället
  1. Hyrestagaren deltar i spelet på egen risk och försäkring. Äventyrsparken ansvarar inte för någon form av skada som hyrestagaren kan komma att åsamkas, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet från personalens sida ligger till grund för skadan.
  2. Skyddsmask ska alltid bäras vid vistelse på spelplanen.
  3. Hyrestagaren ansvarar för utrustningen. Om något i utrustningen skulle skadas på grund av slarv eller uppsåt, är hyrestagaren ersättningsskyldig.
  4. Personer under 18 år måste ha vårdnadshavarens skriftliga godkännande för att delta vid speltillfället.
  5. Det åligger hyrestagaren att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller under speltillfället.

Följs inte reglerna har personalen rätt att avbryta spelet och avhysa hyrestagaren från banan med förverkad spelavgift.

För spelare under 18 år behöver vi ha en underskrift där vårdnadshavaren godkänner ovanstående villkor. Skriv ut formuläret nedan och ta med till speltillfället, underskrivet av vårdnadshavaren.

Godkännande av villkor

 

 

Godkännande av villkor

För spelare som är under 18 år ska nedanstående formulär skrivas under av vårdnadshavaren och lämnas vid speltillfället.

ImageGodkännande av villkor